Pricing

Pricing for everyone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

View plans
Tương tác 1
250.000 đ
Mỗi gói
Follow Shopee 1500?
View sản phẩm 15000
Like sản phẩm : 0
Thời gian hoàn thành: 30p
Select plan
Large
$100
Per month
100 projects
100 pages
Custom domain
Professional design
Select plan

Bạn cần gói dịch vụ cao hơn?

Hãy liên hệ cho team của chúng tôi ! Thời gian từ 9h:00 – 22h:00 hàng ngày.

Liên hệ 0945.88.44.66
Features

Bạn nhận được gì?

Questions

Giải đáp thắc mắc !

Tăng follow có hại cho Shopee không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Follow có bị tụt không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tăng like view sản phẩm, follow shop có giúp tăng đơn không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tôi phải thanh toán trước, hay sau khi hoàn thành mới phải thanh toán?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Huyfree team có xuất hoá đơn VAT không??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nếu không hoàn thành, có được hoàn tiền không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Bạn có thắc mắc khác?

Hãy liên hệ cho team của chúng tôi ! Thời gian từ 9h:00 – 22h:00 hàng ngày.

Liên hệ 0945.88.44.66

Pricing Table 6

Small

$10 / per month

  • Feature 1
  • Feature 2
  • Feature 3
  • Feature 4
Start now

Medium

$50 / per month

  • Feature 1
  • Feature 2
  • Feature 3
  • Feature 4
Start now