BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PROXY – SOCKS5 PRIVATE

Proxy IPv6 Private

20,000

VND / Tháng

 • Giao thức IP IPv6
 • Country Lựa chọn quốc gia
 • Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
 • Số lượng mua tối thiểu 5
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
 • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
 • Mua > 50 proxy Giảm 20%
 • Mua > 100 proxy Giảm 40%
Đăng ký

Proxy IPv4 Share

25,000

VND / Tháng

 • Giao thức IP IPv4
 • Country Lựa chọn quốc gia
 • Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
 • Số lượng mua tối thiểu 3
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
 • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
 • Mua > 50 proxy Giảm 10%
 • Mua > 100 con Giảm 15%
Đăng ký

Proxy IPv4 Private

50,000

VND / Tháng

 • Giao thức IP IPv4
 • Country Tùy chọn quốc gia
 • Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
 • Số lượng mua tối thiểu 3
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
 • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
 • Mua > 50 proxy Giảm 10%
 • Mua > 100 proxy Giảm 15%
Đăng ký