Monthly Archives: July 2021

Quản lý nhiều tài khoản Shopee với nhiều IP khác nhau trên một máy tính

Mọi người có thể mua tài khoản Shopee Plus tại link sau, số tiền hoa hồng ShopeePlus trả cho mình, mình sẽ refun lại cho mọi người. Nguồn Link ShopeePlus https://plus24h.com/Aff/Download?app=shopeeplus&c=f6acf8cf2868a8af13b8639b9ee93199 Link thanh toán https://plus24h.com/Fplus/CreateOrder?c=f6acf8cf2868a8af13b8639b9ee93199 Link mua Proxy Xem bảng giá tại đây